دپارتمان ها

واحد تحقیق و توسعه

نیازسنجی؛ در واقع اولین قدم برای تولید یک محصول جدید شناسایی وکشف نیاز بازار است. این مسأله در واحد تحقیق و توسعه از طریق مطالعه در مورد بیماری¬های شایع منطقه، بررسی دستورالعمل¬های مرجع پزشکی-درمانی و همچنین شناسایی داروهایی که به دلیل کمبود به صورت فوریتی واردات و منجر به خروج ارز شده اند، انجام می-گیرد. پایه و اساس کار ما در روناک بر مطالعه و تحقیق استوار شده و تولید مولکول¬های جدید در واحد تحقیق و توسعه (R&D) بر همین اساس صورت می¬پذیرد.

واحد کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت روناک، با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، اصل مهم « کیفیت » را سرلوحه کار خود قرار داده است این واحد تلاش می نماید تا با بهرهمندی از کارشناسان و متخصصین مجرب و کارآزموده و به کارگیری تجهیزات پیشرفته، فرآیند تولید خود را به طور پیوسته تحت کنترل داشته باشد تا از صحت و سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود اطمینان حاصل نماید.کلیه آزمونهای کنترل کیفی مورد نیاز انواع محصولات این شرکت بر اساس آخرین استانداردهای علمی و بین المللی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکت روناک انجام می شود.

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت از واحدهای حساس و استراتژیک است که عهده‌دار صیانت از اعتبار روناک است. کلیه فعالیت های کیفی که در برگیرنده فرایند های ساخت داروست از مرحله دریافت و کنترل مواد آغازین و تا اتمام محصول نهایی در این واحد مستند و نگهداری می شود تا به مصرف کننده این اطمینان حاصل شود که دارو از کیفیت لازم برخوردار است.

واحد تولید

واحد های تولید روناک شامل واحد تولید آب مقطر قابل تزریق، واحد ساخت محلول، واحد پرکنی و بسته بندی با نظر به بهبود مستمر کیفیت و رعایت دقیق اصول GMP و استانداردهای بین المللی دارای مجهز و پیشرفته ترین دستگاه ها و امکانات ساخت می باشند.