روناکر

روناکر

مسئولیت اجتماعی:

امروزه جنبه‌های اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در جامعه درمانی نسبت به گذشته بیشتر مطرح می‌شوند. یکی از این جنبه‌ها ارائه اطلاعات و آگاهی بخشی به بیماران در خصوص داروهای مصرفیشان است.
پس از گذشت قریب به دو دهه فعالیت در حوزه تولید و عرضه داروهای مختلف، معتقدیم باید برای رفع بهتر دغدغه جامعۀ بیماران سطح آمادگی و پاسخگویی خود را افزایش دهیم. از این رو برآن شدیم در کنار واحد بازاریابی و فروش، بخشی را با عنوان دپارتمان روناکر برای حمایت و هدایت بیماران راه اندازی نماییم.

ماموریت ما در واحد روناکر

ما همراه بیمار خود هستیم

حفظ کرامت انسانی

تلاش ما در واحد روناکر، ایفای نقش در راستای انجام مسئولیت ها با محوریت ارزش های اخلاقی، کرامت انسانی و صداقت به نفع بیماران است.

آموزش و پشتیبانی

آموزش و پشتیبانی قبل از مصرف، حین مصرف و بعد از مصرف دارو با شعار در کنـار بیمارمان هستیم.