رولکسان

نام ژنریک:  انوکساپارین سدیم

شکل دارویی: سرنگ آماده تزریق

دسته دارویی: آنتی کوآگولانت

موارد مصرف: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی، جراحی و یا تعویض مفصل زانو و لگن، جراحی های غیر ارتوپدی، آنفارکتوس حاد میوکارد

رولکسان

نام ژنریک:  انوکساپارین سدیم

شکل دارویی: سرنگ آماده تزریق

دسته دارویی: آنتی کوآگولانت

موارد مصرف: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی، جراحی و یا تعویض مفصل زانو و لگن، جراحی های غیر ارتوپدی، آنفارکتوس حاد میوکارد

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center