رولکسان (4000IU)

رولکسان (4000IU)

دسته بندی ها

نام ژنریک:  انوکساپارین سدیم
شکل دارویی: سرنگ آماده تزریق
دسته دارویی: آنتی کوآگولانت
موارد مصرف: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی، جراحی و یا تعویض مفصل زانو و لگن، جراحی های غیر ارتوپدی، آنفارکتوس حاد میوکارد

توضیحات

نام ژنریک:  انوکساپارین سدیم
شکل دارویی: سرنگ آماده تزریق
دسته دارویی: آنتی کوآگولانت
موارد مصرف: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی، جراحی و یا تعویض مفصل زانو و لگن، جراحی های غیر ارتوپدی، آنفارکتوس حاد میوکارد

Privacy Preference Center