دسفوناک

دسفوناک

نام ژنریک: دفروکسامین
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: عامل شلات کننده
موارد مصرف:  دفروکسامین در رفع مسموميت حاد با‌ آهن و یا در افزایش مزمن آهن در خون که در اثر تزریق مکرر خون (مثلا در بیماران مبتلا به تالاسمی) ایجاد می شود، بکار می رود.

توضیحات

نام ژنریک: دفروکسامین
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: عامل شلات کننده
موارد مصرف:  دفروکسامین در رفع مسموميت حاد با‌ آهن و یا در افزایش مزمن آهن در خون که در اثر تزریق مکرر خون (مثلا در بیماران مبتلا به تالاسمی) ایجاد می شود، بکار می رود.

Privacy Preference Center