زولنا

نام ژنریک: زولدرونیک اسید

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: بیس فسفونات

موارد مصرف: ناشی از بدخیمی

زولنا

نام ژنریک: زولدرونیک اسید

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: بیس فسفونات

موارد مصرف: ناشی از بدخیمی

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center