روویرو

(250 میلی گرم )

نام ژنریک: آسیکلوویر

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ضد ویروس

موارد مصرف: درمان تبخال، درمان اولیه و راجعه تب خال تناسی ، درمان زونا در بیماران با سیستم ایمنی سالم و درمان آبله مرغان

روویرو

(250 میلی گرم )

نام ژنریک: آسیکلوویر

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ضد ویروس

موارد مصرف: درمان تبخال، درمان اولیه و راجعه تب خال تناسی ، درمان زونا در بیماران با سیستم ایمنی سالم و درمان آبله مرغان

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center