روپاکین

نام ژنریک: والپروات سدیم

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ضد صرع

موارد مصرف: این دارو برای درمان صرع در بالغین و کودکان به کار می رود. از شکل تزریقی روپاکین در بیمارانی که  امکان استفاده از درمان خوراکی وجود ندارد استفاده می شود.

روپاکین

نام ژنریک: والپروات سدیم

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ضد صرع

موارد مصرف: این دارو برای درمان صرع در بالغین و کودکان به کار می رود. از شکل تزریقی روپاکین در بیمارانی که  امکان استفاده از درمان خوراکی وجود ندارد استفاده می شود.

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center