رونیسکن

نام ژنریک: گادودیامید

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ماده حاجب با پایه گادولینیوم

موارد مصرف: ام آر آی مغز، ستون فقرات و بافتهای مرتبط برای قابل رویت شدن ضایعات با عروق غیر عادی یا ضایعاتی که می توانند سبب بروز اختلال در سد خونی مغزی شود.
ام آر آی درون قفسه سینه (غیر قلبی)، شکمی، حفره لگن و ناحیه پشت صفاق برای قابل رویت نمودن ضایعات با عروق غیر عادی

رونیسکن

نام ژنریک: گادودیامید

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: ماده حاجب با پایه گادولینیوم

موارد مصرف: ام آر آی مغز، ستون فقرات و بافتهای مرتبط برای قابل رویت شدن ضایعات با عروق غیر عادی یا ضایعاتی که می توانند سبب بروز اختلال در سد خونی مغزی شود.
ام آر آی درون قفسه سینه (غیر قلبی)، شکمی، حفره لگن و ناحیه پشت صفاق برای قابل رویت نمودن ضایعات با عروق غیر عادی

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center