روفولین 30

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت

موارد مصرف: درمان كمكي در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشي از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

روفولین 30

نام ژنریک:  کلسیم فولینات (لکوورین)

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت

موارد مصرف: درمان كمكي در مصرف بیش از حد و یا مسموميت ناشي از متوتركسات ، پیشگیری از اثرات توکسیک پریمتامین یا تری متوپریم

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center