پروتامین سولفات

نام ژنریک:  پروتامین سولفات

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت

موارد مصرف: بی اثر سازی هپارین معمولی و یا هپارین با وزن مولکولی پایین

پروتامین سولفات

نام ژنریک:  پروتامین سولفات

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی دوت

موارد مصرف: بی اثر سازی هپارین معمولی و یا هپارین با وزن مولکولی پایین

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center