مدرولین

نام ژنریک:  متیل پردنیزولون

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: کورتیکواسترویید

موارد مصرف: بیماریهای آلرژیک، بیماریهای پوستی, اختلالات آندوکرین، اختلالات روماتیسمی، اختلالات خونی ، بیماریهای تنفسی، بیماریهای چشمی، بیماریهای سیستم عصبی، بیماریهای کلیوی

مدرولین

نام ژنریک:  متیل پردنیزولون

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: کورتیکواسترویید

موارد مصرف: بیماریهای آلرژیک، بیماریهای پوستی, اختلالات آندوکرین، اختلالات روماتیسمی، اختلالات خونی ، بیماریهای تنفسی، بیماریهای چشمی، بیماریهای سیستم عصبی، بیماریهای کلیوی

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center