کلیسما

( ا میلیون واحد )

نام ژنریک: کلستیمتات سدیم

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی بیوتیک (ضد باکتری)

موارد مصرف: درمان عفونت های حاد یا مزمن ایجاد شده با سویه های حساس برخی میکروارگانیسمهای گرم منفی و به خصوص در عفونت های ایجاد شده با سویه های حساس سودومونا آئروژینوزا، عفونتهای شدید مقاوم نسبت به سایر داروها

کلیسما

( ا میلیون واحد )

نام ژنریک: کلستیمتات سدیم

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی: آنتی بیوتیک (ضد باکتری)

موارد مصرف: درمان عفونت های حاد یا مزمن ایجاد شده با سویه های حساس برخی میکروارگانیسمهای گرم منفی و به خصوص در عفونت های ایجاد شده با سویه های حساس سودومونا آئروژینوزا، عفونتهای شدید مقاوم نسبت به سایر داروها

تضمین

کیفیت دارو

دارای تائیدیه

وزارت بهداشت

توزیع

کافی و مناسب

حامی

سلامت بیماران

جدید ترین مطالب :

Privacy Preference Center