رونولین ان

رونولین ان

دسته بندی ها

نام ژنریک:  انسولین ایزوفان (اِن.پی.اچ) با منشاء DNA نوترکیب
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: کاهنده قند خون
موارد مصرف: درمان دیابت

توضیحات

نام ژنریک:  انسولین ایزوفان (اِن.پی.اچ) با منشاء DNA نوترکیب
شکل دارویی: ویال
دسته دارویی: کاهنده قند خون
موارد مصرف: درمان دیابت

Privacy Preference Center