مدرولین

مدرولین

دسته بندی ها

نام ژنریک:  متیل پردنیزولون

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی:کورتیکواسترویید
موارد مصرف: بیماریهای آلرژیک، بیماریهای پوستی, اختلالات آندوکرین، اختلالات روماتیسمی، اختلالات خونی ، بیماریهای تنفسی، بیماریهای چشمی، بیماریهای سیستم عصبی، بیماریهای کلیوی

توضیحات

نام ژنریک:  متیل پردنیزولون

شکل دارویی: ویال

دسته دارویی:کورتیکواسترویید
موارد مصرف: بیماریهای آلرژیک، بیماریهای پوستی, اختلالات آندوکرین، اختلالات روماتیسمی، اختلالات خونی ، بیماریهای تنفسی، بیماریهای چشمی، بیماریهای سیستم عصبی، بیماریهای کلیوی

Privacy Preference Center