چشم انداز

چشم انداز


چشم انداز ما این است که برای جامعه بخصوص بیماران قابل اعتماد باشیم.
“تلاش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که کیفیت جزئی از مسئولیت ماست، روناک دارو دارای یکی از مجهزترین خطوط تولید در کشور است.”
ماموریت روناک : ماموریت ما کشف راهکارهای جدید برای بهبود کیفیت زندگیست.

“فرهنگ سازمانی ما بر پایه رهبری، یکپارچگی، انعطاف پذیری و کارایی شکل گرفته است.”

We Live Hand in Hand