وبینار تازه‌های درمان و مدیریت صرع
وبینار تازه‌های درمان و مدیریت صرع، پنجشنبه 8 مهر از ساعت 10 تا  ساعت 12:30 با حضور استاید محترم دکتر جعفر محوری، دکتر محسن آقایی حکاک، دکتر سعید چارسویی، دکتر سید نوید نقیبی، دکتر حسین کهنوجی و دکتر سهراب هاشمی فشارکی در حوزه بیماری صرع برگزار گردید.