پیام مدیرعامل

به یاری خداوند متعال “شرکت داروسازی روناک” به عنوان یک خانواده بزرگ، فعال و کارآمد، کیفیت و نوآوری را سر لوحه اندیشه و تعهد خود قرار داده است. تلاش ما بر این است با رشد دانش و مهارت کلیه کارکنان از طریق آموزش و ایجاد محیطی سالم و صمیمی، محصولاتی تولید نماییم که در شأن و منزلت والای صنعت داروسازی این مرز و بوم باشد.