شرکت در جشن بزرگ روز جهانی تالاسمی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

شرکت در جشن بزرگ روز جهانی تالاسمی


با حضور بیش از 1200 نفر از اعضای جامعه تالاسمی ایران

شرکت در جشن بزرگ روز جهانی تالاسمی که با حضور بیش از 1200 نفر از اعضای جامعه تالاسمی ایران و خانواده هایشان در سالن همایش های مرکز قلب تهران برگزار میشود

مطالب بیشتر


We Live Hand in Hand