شرکت در بیست و پنجمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران
۲۰ آذر ۱۳۹۵

شرکت در بیست و پنجمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران


این کنگره در روزهای 21 الی 24 آذرماه در شهر رامسر برگزار می گردد.

این کنگره در روزهای 21 الی 24 آذرماه در شهر رامسر برگزار می گردد.

مطالب بیشتر


We Live Hand in Hand