شرح وظایف و اهداف

شرح وظایف و اهداف


اهداف و مسئولیت های واحد عوارض جانبی شرکت روناک دارو

افزایش آگاهی مصرف کنندگان در خصوص مصرف ایمن و منطقی داروها

ثبت و ارزیابی عوارض جانبی داروها

ارسال گزارشات عوارض جانبی داروها به سازمان غذا و دارو

این واحد به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارشات عوارش جانبی داروها از طریق راه های ذیل می باشد:

                   تلفن تماس : 09129157614

                   فاکس: 02188390876

                   ایمیل: pvreporting@ronakpharm.com

We Live Hand in Hand