مشخصات شخصی که در صورت لزوم بتوان توسط وی با شما تماس گرفت:

سوابق تحصیلی


سوابق کاری


دوره های آموزشی و مهارت ها


میزان آشنایی با زبان های خارجی


دستاورد های برجسته، افتخارات


نحوه برقراری ارتباط با شرکت روناک دارو


لطفا با توجه به تجربه و تخصص خود مشاغل مورد نظرتان را به ترتیب اولویت ذکر نمایید:

اينجانب با آگاهي كامل، صحت مطالب فوق را گواهي داده، بدينوسيله اعلام مي‌دارم چنانچه نكاتي را در اين پرسشنامه برخلاف حقيقت ذكر كرده يا مواردي را كتمان كرده باشم، اين درخواست باطل بوده و در صورت استخدام، شركت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت اينجانب خاتمه دهد. در اين صورت حق هرگونه اعتراض و ادعايي را از خود سلب مي‌نمايم. بديهي است در صورت تاييد استخدام، اينجانب موظف و مكلف به رعايت كليه مقررات و آیين‌نامه‌هاي داخلي شركت و قوانين كار و امور تامين اجتماعي مي‌باشم. ضمنا مطلع می‌باشم پر کردن این فرم و طی کردن فرایند استخدام هیچگونه تعهدی برای استخدام در شرکت روناک دارو و یا سایر شرکت‌های زیر مجموعه ایجاد نمی کند.

We Live Hand in Hand